Elk jaar organiseren we de werkgroepdag. Op deze dag 'voor en door de vogelliefhebbers' nodigen we één of meerdere gastsprekers uit over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de werking van de stichting.

 

We voorzien een middagmaal voor de aanwezigen. 

 

Op deze dagen is er ruim tijd voorzien om bij te praten, nieuwe contacten te leggen. 

Daarnaast kunnen werkgroepvogels aangeboden worden.  

 

Kortom de ideale mogelijkheid om met gelijkgestemde vogelliefhebbers een fijne dag te beleven!

 

 

 

 

Werkgroepdagen / Working Group Days

 

Every year we organize the working group day. On this day 'for and by the bird enthusiasts' we invite one or more guest speakers to talk about topics related to the working group.

 

We provide light lunch for those present.

 

On these days plenty of opportunities are provided to catch up and make new contacts. In addition, working group birds can be offered.

 

In short, the ideal opportunity to spend a nice day with like-minded bird lovers!