Nymphicus hollandicus

 

Kerr 1792

 

Verklaring naam / Explanation of the name:

 

     Nymphicus: bruid (of zoals een meisje), de rode wangvlek wordt aanzien als een blozende wang bij jonge meisjes.

 

                         bride, the red cheek patch looks like the blushing red cheeks of a young bride. 

 

     hollandicus: tot in de negentiende eeuw werd Australie 'Nieuw-Holland' genoemd.

 

                         up to the 19th century Australia was called New Holland. 

 

Ringmaat / Ring size: 5.5mm

 

Geslachtsonderscheid / Sex difference:

 

Mannen hebben een een geel masker met een duidelijke rode wangvlek, bij de poppen is dit veel bleker tot afwezig. 

Daarnaast is bij volwassen mannen is de staartonderzijde grijs. Bij de poppen is deze gestreepte en ook hebben de poppen een witte band op de slagpennen. 

 

Males have yellow faces with bright red cheek patches.

The females have striped tailes (grey in males) and a white line on the inside of the wing. 

 

Populatie in situ / Population in situ:

 

Vermoedelijk ruim 1 miljoen exemplaren.

 

Probably over 1 000 000 individuals.

 

Eerste vogels ex situ / First birds ex situ:

 

Vermoedelijk 1852, Oostenrijk.

 

Probably 1852, Austria

 

De valkparkiet is het kleinste lid van de familie van de kaketoes.

 

The Cockatiel is the smallest member of the Cockatoo family

 

Bij valkparkieten broedt de man normaal gesproken overdag en de pop 's nachts.

 

The male will incubate the eggs during the day, the female at night. 

 

NWF status:

 

 

 

 

 

 

 

 valkparkiet / cockatiel