cyanoramphus novaezelandiae

 

Sparrman 1787

 

Verklaring naam / Explanation of the name:

 

     Cyanoramphus : voorzien van een blauwgrijze snavel.

 

                                with a blue grey bill.

 

     novaezelandiae: afkomstig van Nieuw-Zeeland.

 

                                coming from New Zealand.

 

Ringmaat / Ring size: 4.5mm

 

Geslachtsonderscheid / Sex difference:

 

De mannen zijn doorgaans iets groter dan de poppen met vooral een grotere snavel.

 

Males are slightly larger than females, this is most obvious when looking at the head and upper mandible. 

 

Populatie in situ / Population in situ:

 

De populatie wordt geschat tussen 17 000 en 24 000 exemplaren.

 

The population is estimated between 17 000 and 24 000 individuals.

 

In het Maori betekent kakariki 'kleine parkiet'.

 

In Maori Kakariki means little parakeet. 

 

De roodvoorhoofdkakariki is opgenomen op de CITES bijlage I. Omdat ze in bijzonder grote aantallen gekweekt worden, geldt er een algemene ontheffing voor identificeerbare exemplaren, hierdoor mogen ze vrij gehouden worden. 

 

Because this species is bred in very large numbers, CITES has placed a exception on keeping this species. They may, if identifiable, be kept free of any paperwork. 

 

NWF status:

 

 

 

 

 

 

roodvoorhoofdkakariki / red-fronted parakeet